ЦВЕТАН ДИМИТРОВ, БОЙКО СИНАПОВ И АТАНАС КЪЦЕВ КОМЕНТАРИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО