ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ПРИ ХРАНЕНЕ НА ОВЦЕ ОТ ПОРОДАТА ЛАКОН ФРАНЦИЯ