СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА НССЗ И ССА В ГР. ШУМЕН