Специалната среща на Българските фермери с ръководството на "Копа Кoджека"