Национална кръгла маса под надслов: „Проблеми на селекционната дейност при перживните животни