Зоотехнически измервания на романовски кочове - ферма в Сърбия