ИЗЛОЖЕНИЕ на породата Ил дьо Франс в България 11 - 12 октомври 2013г. гр. Стара Загора