НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2013 г. Албум 2