Великите години на животновъдството ни показано и изобразено на банкноти.