Изложение на породата Ил Дьо Франс в Производствена потребителна кооперация – с.Красен Русенско