Документи - ВАЖНО!
ВАЖНО !!!Прочетете внимателно срокът е до края на месец юли! решете си проблемите с площите за 5 години. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г.
Свалете файла