Документи - ВАЖНО!
Фермери с над 50 овце и кози майки ще получат до 15 000 лева.помощта e (de minimis). Срок за подаване на документи от 18.06 до 06.07.2012г.
Свалете файла