Документи - Закони и Наредби
„Приемът по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще започне на 29 юни. Индикативният бюджет е 35 млн. евро, което е около половината от ресурса по мярката“. Това заяви заместник-мин
Свалете файла