Документи - Закони и Наредби
НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ
Свалете файла