Документи - ВАЖНО!
НАРЕДБА № 4 ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ
Свалете файла