Документи - Oтчети
АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ДОПЛАЩАНИЯ И СПЕЦИФИЧНОТО ПОДПОМАГАНЕ В ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2011 Г.
Свалете файла