Заповед № РД 49-26/27.02.2012 г. на министъра на земеделието и храните за пашата на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост