ВАЖНО: Преди подаване на заявлението за регистрация е необходимо данните за животновъдните обекти и за отглежданите в тях животни да бъдат актуализирани в СИЖРЖО