На 5 август нов изпит за свободни места в Тракийския университет

На 5 август ще се проведе нов изпит- тест по география и по биология, на които да се явят кандидатстващите за незаетите бройки в Тракийски университет."След приключилото на 28 юли записване след третото редовно класиране на кандидат-студентите в Тракийски университет - Стара Загора, незаети остават около 20% от местата по държавна поръчка. В първи курс на различните специалности тази година университетът има право да приеме 1356 студенти. До момента са заети 1058 места." Това съобщи проф. Гюрга Михайлова, зам.-ректор по учебна дейност и председател на техническата комисия по кандидатстудентския прием.
Проф. Михайлова информира, че местата за всички задочни форми на обучение по всички специалности са запълнени. Има по няколко свободни позиции редовно обучение в специалности в Педагогическия и Икономическия факултет. Свободни места има в Аграрния факултет. Приемът във Ветеринарномедицинския факултет е на 94%, в Хуманна медицина - 92%.