Земеделските производители могат да изберат начин на облагане до 31 декември

Регистрираните земеделски стопани имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2016 г. - като физически лица или като еднолични търговци, пише www.dnevnik.bg.

В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци (с данък върху годишната данъчна основа), трябва да обявят това пред данъчните до края на тази година. Така обаче те поемат задължението да прилагат същия ред в продължение на следващите поне пет години, предупреждават данъчните.

Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез еднократно подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година. Веднъж подадена декларацията важи за целия петгодишен период, през който лицето е избрало да се облага по реда, предвиден за едноличните търговци.

За 2016 срокът за подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ е 31 декември 2015 г. Образецът може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офисите за обслужване на НАП в цялата страна.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.