Обучение за стартиращи малки местни фермери и производители на храни

Сдружение “Устойчиво общество” организира обучение за стартиращи малки местни фермери и производители на храни на 17 октомври от 10:00 до 17:00 часа в BEST WESTERN PLUS City Hotel в София (ул. Стара планина 6).

Стотици хора в България сърцато се занимават с биоградинарство и кулинарно занаятчийство като хлебарство, сладкарство, традиционна преработка на плодове и зеленчуци, пчеларство и други. Повечето от тях обаче имат сериозни затруднения да регистрират свое предприемачество и да излезнат на пазара поради липса на достъпна информация какво е нужно да направят, липса на финансов капацитет и опит да отговорят на поставените високи изисквания за одобрение на производството.

Какво коства регистрацията на земеделски производител? Къде се прави, до какви права и задължения води тя?

Какви са тънкостите за регистрация на малък формат производство на храни?
Това обучение е за всички, които търсят информация по тези въпроси и са затруднени да я получат.
Какво предлага обучтелната програма?

10:00 – 12:00:
“Регистрация на Земеделски производител – всичко, което трябва да знаеш”
- Същност на регистрацията.
- Стъпки за осъществяването на такава. Формуляри за попълване с придружаващ файл и необходимите придружителни документи.
- Нагледно представяне /мултимедия/ на попълнен формуляр и файл.
Лектор Мария Янчева, специалист по управление на проекти по ПРСР /2007-2013/ и ОП “Конкурентоспособност”

12:00 – 13:00:
Лек обяд с фермерски храни, приготвен от даровитите таланти Blue Birds

13:00 – 15:00:
“Контрол на храните в малкия формат предприемачества”
Изисквания, добри производствени и търговски практики за следните типове:
- преработка на плодове и зеленчуци;
- приготвяне на хляб и печива;
- приготвяне на сладкарски изделия ;
- приготвяне на ястия от фермерска продукция
Лектор от Българската Агенция по Безопасност на Храните – София
и доц. Димитър Якимов - преподавател по aгроекология, биологично земеделие и биотехнологии във Висшето Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите

15:00 – 17:00:
„Фермерски предизвикателства”
Тийм билдинг, целящ да насърчи екипността между производителите, инициативността и способността им да разрешават предизвикателствата заедно.
Фасилитатор: Art of Hosting

Изисква се регистрация за участие със срок до 12 октомври.
Вход: свободен
За допълнителна информация: office@localfood.bg, 0888 402 997