Не купувайте говеда, овце и кози от Гърция!

Центърът за оценка на риска към Българската агенция за безопасност на храните предупреждава фермерите да не купуват говеда, овце и кози от Гърция, защото в тази страна се разпространяват две особено опасни инфекции по преживните животни - заразен нодуларен дерматит и бруцелоза.

В област Еврос и област Ксанти има вече 51 епизоотични огнища на заразен нодуларен дерматит по говедата. При нейното установяване се налага унищожаване навсички болни и контактни животни.

Зоонозата бруцелоза по овцете и козите и бруцелоза по говедата от дълги години е широко разпространена в Гърция. При нея също се налага унищожаване на заразените животни (говеда, овце и кози), освен това боледуват тежко и хора. През 2006- 2008 г. в България бяха заразени 120 души. Тогава болестта проникна от Гърция. Сега също има случаи на бруцелоза по овцете и козите в Кюстендилска област (вероятно отново от Гърция). Досега са заразени 40 души.

Подробна информация за разпространението на тези опасни заразни болести по животните в Гърция и съседните страни може да получите от електроннaта страница на Българската агенция по безопасност на храните (http://www.babh.government.bg/bg/actualno-risk-evaluation.html) и на Националния фокален център на EFSA (http://focalpointbg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=78&lang=bg) към Центъра за оценка на риска.