РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1099/2009 НА СЪВЕТА от 24 септември 2009 година относно защитата на животните по време на умъртвяване