Регламент (ЕО) № 882/ 2004 на Европейския Парламент и Съвета от 29 април 2004 за официалните проверки, които се извършват с цел верификация на изискванията на закона за храните и фуражите, изисквания