Уважаеми Фермери не бъркайтe службата за съвети в земеделието с едноименна частна фирма

Уважаеми земеделски производители, поради зачестили недоразумения през последните седмици от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) се налага да направим разяснение, че НССЗ и дружеството "Съвети в земеделието" ООД са две различни юридически лица, които не извършват съвместна консултантска дейност. Ако има заблуда сред фермерите, те трябва да знаят, че държавната служба има самостоятелен интернет сайт, където могат да се информират www.naas.government.bg.