Си Ар Ай България Ви предлага: Безплатно обучение за изготвяне на линейна оценка

Си Ар Ай България Ви предлага:
 Предоставяне на CRI MAP за безплатно ползване при изготвяне на плановете за
съешаване;
 Безплатно обучение за работа с CRI MAP;
 Безплатно обучение за изготвяне на линейна оценка;
 Консултации и обучение за изчисляване на РС /развъдна стойност/ и ОРС /очаквана
развъдна стойност/ на мъжки и женски животни за разплод;
 Организиране на ГЕНОМНО тестване на мъжки и женски животни;
 ГЕНОМНИЯТ тест Ви дава информация за:
- независима ОРС /очаквана развъдна стойност/ надеждност 65%-70%/;
- независима линейна оценка /надеждност 65%-72%/;
- породна принадлежност /надеждност 100 %/ ;
- пълна информация за кръвните групи /надеждност 100 %/ ;
- информация за наличието на рецесивни гени/надеждност 100 %/ .