Заповед №РД09-698/16.10.2013 г. за Национални доплащания на глава животно