Обнародваха Тарифата за профилактика и лечение на животните

Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма (ДПП) и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2013 г. беше обнародвана в Държавен вестник.