Евгения Митрова: Дирекция “Растениевъдство”, МЗХ Източници на финансова подкрепа за сектор Растениевъдство.