За Контакти


Електронна поща: noas@mail.bg

Адрес за кореспонденция

гр. Велико Търново, 5000

ул. Никола Габровски 25А

телефони: 0887 37 77 30, 0878 26 74 94