Учредителите


Учредители
Управителен съвет в състав: Председатели на сдружението и на УС - Симеон Генов Караколев и Янка Георгиева Попова, Йочко Минчев Йочев, Катя Георгиева Каваленова, Назми Ахмед Маджар, Мария Христова Стефанова, Димитър Райков Добрев, Йордан Петков Великов, Милен Петров Николов, Димитър Щерев Кацаров, Халил Исмаилов Алиев, Николай Йорданов Кръстанов, Христо Георгиев Даков, Веселин Михов Димитров, Нахит Сюлейман Чанакчъ, Даниел Красимиров Бурмов, Симеон Генков Караколев, Николай Христов Савев, Васил Петков Илиев, Здравко Стефанов Узунов, Асен Йорданов Начев и Николай Георгиев Иванов.


Устав на Сдружението
Целият уставНашите цели
Основните цели на Национална Овцевъдна Асоциация са да съдейства за създаването на професионално единство, колегиална солидарност и сътрудничество, взаимопомощ и обмен на информация между членовете на сдружението, повишаване на конкурентоспособността на овцевъдните ферми в странта, защита и контрол на произхода , качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните в България продукти, добити от овце.


Решение на съда

Страница 1