Новини
НОКА и МЕТРО провеждат локални срещи с фермери

23/07/2018 09:08

     НОКА кани всички свои фермери, регистрирани по Наредба 26 или по Общия ред на срещи с представители на веригата. МЕТРО търси партньори за програма „Бъдеще за автентичните млечни продукти“. Програмата е насочена към малки локални мандри. Предложението им включва стратегическо партньорство, ...

          Цялата новина

НОКА ИСКА ОСТАВКИ
( 09/07/2018 12:53 )

Бpaншoви opгaнизaции oт 21 дъpжaви cтapтиpaxa Cъюз нa oвцeвъдитe в Eвpoпa
( 26/05/2017 12:14 )

Интервю на Симеон Караколев за Агросвят по Дарик Радио
( 18/05/2017 13:23 )

Детска творителницa
( 09/05/2017 17:43 )

Български фолклор
( 09/05/2017 17:42 )

Кавал за най-доброто дете инструменталист
( 09/05/2017 17:18 )

Музейни експозиции
( 09/05/2017 17:18 )НОКА във Facebook
Стани член на НОА

Таксата за членство в НОА е в размер на 10 лева еднократна встъпителна такса, и по 0.50 лева годишно за животно.
За да станете член на НОА, свържете се с нас на noa_branch@abv.bg
Полезни съвети
Национално изложение на овце събра фермери от страната в село Царевец

Национално изложение на овце събра фермери от страната в село Царевец

Породата Ил дьо Франс има бъдеще в България! - Национално изложение на овце събра фермери от страна...
3
Коментарa

Третата среща семинар на НОA: Овцевъдство с традииции и нови лостове за ефективно развитие

Третата среща семинар на НОA: Овцевъдство с традииции и нови лостове за ефективно развитие

Овцевъдство с традииции и нови лостове за ефективно развитие • Третата среща семинар на НОА се пров...
0
Коментарa

Мирослав Чилингиров: Амбиция за модернизация по европейски модел с проект и по подмярка 4.1

Мирослав Чилингиров: Амбиция за модернизация по европейски модел с проект и по подмярка 4.1

27-годишният овцевъд Мирослав Чилингиров с първия проект за„Стартова помощ за млади земеделски стопа...
0
Коментарa

Жителите и гостите на Луковит оцениха високо възможността да дегустират едни от най-качествените млечни продукти

Жителите и гостите на Луковит оцениха високо възможността да дегустират едни от най-качествените млечни продукти

По време на събора своята продукция представиха над 35 изложители - млекопреработватели от цялата ст...
0
Коментарa

Иво Кехайов: Аз не мога да вляза във фермата, да видя животно с проблеми и да го подмина.

Иво Кехайов: Аз не мога да вляза във фермата, да видя животно с проблеми и да го подмина.

Иво Кехайов, един от пастирите в овцефермата на Здравко Узунов, е на 27 години. Роден в Смолянския...
0
Коментарa

Още съвети

Био животно и растениевъдство

Нашите цели
Основните цели на Национална Овцевъдна Асоциация са да съдейства за създаването на професионално единство, колегиална солидарност и сътрудничество, взаимопомощ и обмен на информация между членовете на сдружението, повишаване на конкурентоспособността на овцевъдните ферми в странта, защита и контрол на произхода , качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните в България продукти, добити от овце.

Още за сдружениетоКурсове и Обучение

ИНВЕСТИРАЙ В БЪДЕЩЕТО СИ, СТАНИ СТУДЕНТ СЕГА! ИМАТЕ РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БИЗНЕС СТИПЕНДИЯ! АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ при ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРИЕМА СТУДЕНТИ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА В СПЕЦИАЛНОСТИТ

На 5 август нов изпит за свободни места в Тракийския университет

Аграрният Факултет към Тракийският Университет обяви предварителни кандидат-студентски изпитни дати:

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Индикативен график за провеждане на изнесените приемни на териториалните областни офиси на НССЗ

НССЗ предоставя безплатно консултации и обучава земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и ПРСР

Обучение за стартиращи малки местни фермери и производители на храни

График за обучението на животновъди за болестите по животните

Тракийският университет гр. Ст. Загора обявява допълнителен прием за следните специалности в Аграрен факултет:

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 91/68/ЕИО от 28 януари 1991 година относно ветеринарно-санитарните изисквани я относно търговията с овце и кози в рамките на Общността

Закон за генетично модифицирани организми

Започва набирането на проекти по програма „Активни“ с цел повишаване на заетостта при младежите от 15 до 29 години извън системата на образованието и пазара на труда

Технопанел ЕАД - КАТАЛОГ.

Технопанел ЕАД е българската компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели за нуждите на индустриалното строителство.

Уважаеми Фермери не бъркайтe службата за съвети в земеделието с едноименна частна фирма

SIBOLA-Интегрирани финансови и управленски консултации

Си Ар Ай България Ви предлага: Безплатно обучение за изготвяне на линейна оценка

СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪВМЕСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА НССЗ С НАУЧНИ ИНСТИТУТИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2015 Г.

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ -Предлага обучение в магистърска програма “ВЕТЕРИНАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Списък на одобрените развъдни организации

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В БЕЗПЛАТНИТЕ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК” ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

КУРС С УЧЕБНА ПРОГРАМА - ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2007 НА СЪВЕТА от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Заявление за включване в курс по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Заявление за Следдипломно обучение - Тракийски Университет

Школа за селекционери в животновъдството

Следдипломна квалификация - Тракийски Университет

Курсове на Земеделския институт - Шумен


Oтчети

Фирмите подават данъчни декларации в НАП до края на март

Отчет на ДФЗ за стария програмен период и за 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (НССЗ) ЗА 2015 Г.

Отчет дейността на НОА за периода 2011-2014г

Доклад за постигнатите резултати на МЗХ за периода януари 2015 г. - декември 2015г.

Земеделските производители могат да изберат начин на облагане до 31 декември

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2014 г.

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г.

Държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2013 г.

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД КЪМ 31 ЮЛИ 2012 Г.

Себестойност - краве сирене 1 тон

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ДОПЛАЩАНИЯ И СПЕЦИФИЧНОТО ПОДПОМАГАНЕ В ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2011 Г.

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2011 г.

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД КЪМ 31 ЮЛИ 2012 Г.

Държавно подпомагане на земеделски производители за периода 2009-2012година.

ГРАФИК НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРСП В СЪБОРИ В МАЛКИ ОБЩИНИ ОТ МЕСТНИТЕ СТРУКТУРИ НА МЗХ, В РАМКИТЕ НА 2012 ГОД.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Кредитиране на овцевъдните ферми по програмите “Животновъдство” и “Селскостопанска техника”

Изисквания за участие в одобрени схеми за национални доплащания

Изисквания при директни доставки на мляко

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2010 - Указания за попълване

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2010 - Таблици

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2010 - Първа станица


Закони и Наредби

НАРЕДБА № 12 ОТ 5 МАЙ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ГРУПИ

НАСОКИ: Заявление за признаване – по образец (приложение № 1 на Наредба 12/2015 г.) – за организации на производители или за групи производители.

Закон за защита на животните

Наредба № 66 от 16 май 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки

Закон за храните

ЕДИНЕН МНОГОГОДИШЕН КОНТРОЛЕН ПЛАН ЗА ХРАНИ, ФУРАЖИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ, ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ, 1 ЯНУАРИ 2015 – 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

Закон за ветеринарномедицинската дейност

Закон за защита на растенията

Закон за фуражите

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ЮЛИ 2014 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ, ТЯХНОТО ТРАНСПОРТИРАНЕ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ЮЛИ 2014 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ, ТЯХНОТО ТРАНСПОРТИРАНЕ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ

„Приемът по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще започне на 29 юни. Индикативният бюджет е 35 млн. евро, което е около половината от ресурса по мярката“. Това заяви заместник-мин

Знакът за биологично производство на ЕС

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ

Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара

Преходна национална помощ,

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр.изм. и доп. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 2013г

НАРЕДБА № 4 ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА В ПЛАНИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ РАЙОНИ

Проект на Наредба за условията и реда за официална идентификация на животните

Наредба за специфичните изисквания към кланични пунктове-проект

Закон за ветеринарномедицинска дейност-2013 -обновен

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Наредба за ограничаване на болестта син език

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2

Наредба 44 - проекто закон

За изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Проектозакон за прилагане пазарите на земеделски продукти

Организации производители

Внос и износ на разплодни животни.

Наредба за ограничаване на болестта син език

Модернизиране на замеделски стопанства

Проект на Наредба за застрояване в земеделските земи

За изменение и допълнение на Закона за собствеността

НАРЕДБА № Із-2377 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

НАРЕДБА № 9 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

НАРЕДБА № 11 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

НАРЕДБА № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища

НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

НАРЕДБА № 27 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители” по Програмата за развитие на селските райони.

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОБЕКТИ ОТ ФУРАЖНИЯ СЕКТОР СЪГЛАСНО ЧЛ. 9 ОТ РЕГЛАМЕНТ 183/2005 ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ХИГИЕНА НА ФУРАЖИТЕ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА В ПЛАНИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ РАЙОНИ

НАРЕДБА № 15 ОТ 8 МАЙ 2009 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ ПО СКАЛАТА НА ОБЩНОСТТА EUROP, ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ПРОВЕРКА В КЛАНИЦИТЕ

НАРЕДБА № 11 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013

НАРЕДБА № 29 от 24.07.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при събирането и обезвреждането на отпадъци от животински произход

Наредба 4 - за Млякото

Наредба 36 - за условията за уппажняване на държавен здравен контрол

Наредба 44 за Ветеринаромедицинските изисквания към фермите

Наредба 20 - овце и кози

Закон за животновъдството


ВАЖНО!

Десислава Танева: Как да станем конкурентоспособни е основният въпрос

ПОДКРЕПИ БЪЛГАРСКОТО: Кампания за популяризиране на качествената българска продукция

Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими бол

Инспекцията по труда започна масови проверки на земеделците

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г.

От 21 март се подават заявления за хуманно отношение към животните

Кампанията по пререгистрация на земеделските стопани за стопанската 2015/2016 година ще се извършва до 29 февруари 2016 г

От 16 ноември се кандидатства за извънредна субсидия за мляко

В седмицата от 19 до 23 октомври ще разплатим 70% авансово по всички схеми за обвързано производство в животновъдството.

Не купувайте говеда, овце и кози от Гърция!

Кандидатите по директни плащания да проверят дали банковите им сметки са активни

Регламент (ЕО) № 882/ 2004 на Европейския Парламент и Съвета от 29 април 2004 за официалните проверки, които се извършват с цел верификация на изискванията на закона за храните и фуражите, изисквания

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1266/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 октомври 2007 година относно правилата за прилагане на Директива 2000/75/ЕО на Съвета по отношение на контрола, наблюдението, надзора и ограниченията за

Заповед на МЗХ за определяне на срок за прием на окончателни декларации по Схемата за намален акциз на горивата

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАЗВЪДНИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕШЕНИЕ 2009/712/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 септември 2009 година

Технопанел ЕАД е българската компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели за нуждите на индустриалното строителство.

Концепция на Министерството на земеделието и храните относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г. (втори вариант)

МИНИМАЛНИ ПРАГОВЕ НА ПОДПОМАГАНЕ

Активен фермер (активен земеделски стопанин)

Схема за единно плащане на площ

СХЕМА ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

СХЕМА ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Ние предлагаме ушни марки за всички видове селскостопански животни!

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Регламент на ЕС за директни плащания в ОСП 2014-2020г.

Регламент на ЕС - Обща организация на пазарите в ОСП 2014-2020

Регламент на ЕС за подпомагане развитието на селските райони в ОСП 2014-2020

ОСП 2014 - 2020 - Регламент за финансиране на проекти

НАРЕДБА № 4 ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА СУРОВО МЛЯКО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА В ПЛАНИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ РАЙОНИ

Заповед №РД09-698/16.10.2013 г. за Национални доплащания на глава животно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2020

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРИОРИТЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДEЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДО КРАЯ НА 2013 г.ЗА ПЕРИОДА 1 АВГУСТ – 31 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

Обнародваха Тарифата за профилактика и лечение на животните

ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД за определяне на период на целеви прием на заявления за подпомагане по Мярка 121

Кои са основните проблеми на земеделските производители?

Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014-2020 г.

Закон за ветеринарномедицинска дейност-2013

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Ветеринарномедицински и зоохигиени изисквания в млечните ферми

Държавни помощи

Директни плащания

ОСП след 2013

Развитие на селските райони

Проектозакон за прилагане пазарите на земеделски продукти

МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КРЪСТОСАНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ В БЪЛГАРИЯ

ВАЖНО !!!Прочетете внимателно срокът е до края на месец юли! решете си проблемите с площите за 5 години. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г.

Ц Е Н О Р А З П И С ЗА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ИЗВЪРШВА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 3, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ВАЖНО! МЗХ във връзка с молби за извършване на теренни проверки за допустимите слоеве

ДФЗ въведе нов механизъм за потвърждаване на банковите гаранции от търговските банки

Фермери с над 50 овце и кози майки ще получат до 15 000 лева.помощта e (de minimis). Срок за подаване на документи от 18.06 до 06.07.2012г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти

Заповед № РД 49-26/27.02.2012 г. на министъра на земеделието и храните за пашата на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост

Заповед на Министъра на земеделието и храните №РД 09-114/07.02.2012 г. и Ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление, посочени в чл. 4 и 5 и изброени в приложение II.

УКАЗАНИЯ за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на проекти по Схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за ЗП.

Схема за държавна помощ предназначена за земеделски производители, които осъществяват директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход – собствено производство

Бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.

Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

ДОКЛАД от Светлана Боянова - заместник-министър на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Отдаване на мери и пасища ЗАПОВЕД № РД-09-116 от 21 февруари 2011 г.Светла Боянова

ВАЖНО: Преди подаване на заявлението за регистрация е необходимо данните за животновъдните обекти и за отглежданите в тях животни да бъдат актуализирани в СИЖРЖО

ОВЦЕТЕ МАЙКИ И КОЗИТЕ МАЙКИ ТРЯБВА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ...

Кандидатстване за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ


Полезни

Нови схеми за обвързана подкрепа за боксуващи сектори

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР (ЧРЕЗ КОНКУРС) ЗА НАЗНАЧАВАНЕ В НССЗ НА ЕКСПЕРТИ ПО ПМС №185

КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ

Наръчник за кандидатстване за директни плащания - кампания 2016

МЗХ публикува важни отговори на въпроси касаещи животновъдите

Овчата вълна - прекрасен изолиращ материал

Потокол от заседание на Председателите на областнитe консултативни съвети по животновъдство в България на 09.02.2016

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА „ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО” към ОД „Земеделие” Шумен

ДИРЕКТИВА 2000/75/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2000 година за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 82/894/ЕИО от 21 декември 1982 година относно обявяване на болестите по животните в рамките на Общността

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 759/2009 НА КОМИСИЯТА от 19 август 2009 система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 21/2004 НА СЪВЕТА от 17 декември 2003 година за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (EO) № 1782/2003

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2005 НА СЪВЕТА от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1099/2009 НА СЪВЕТА от 24 септември 2009 година относно защитата на животните по време на умъртвяване

Регистър на издадените лицензи за превоз на животни за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД - See more at: http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/5/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ МЕСТА ЗА ПОЧИВКА НА ЖИВИ ЖИВОТНИ (ПУНКТОВЕ ЗА ПОЧИВКА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ - See more at: http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/5/%D0%97%D0%B4%D1%80%

Регистър на обекти, управлявани от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството - See more at: http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/5/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0

Регистър на производителите и търговците на средства за идентификация на животните по чл. 7, ал. 3, т. 21 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - See more at: http://www.babh.government.bg/bg

Национален регистър на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари работещи в тях, съгласно чл. 33 от ЗВД - See more at: http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/5/%D0%97%

Проекти за уедряване на земеделски земи в землищата на гр. Смядово и с. Друмево, обл. Шумен, с. Раздел, област Ямбол, с. Момина църква, област Бургас, и с. Студена, област Хасково

Поздрави, Екипът на HL-TopMix sales@hl-topmix.com Т: (+359) 889 020 332

Технопанел ЕАД - КАТАЛОГ

Технопанел ЕАД е българската компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели за нуждите на индустриалното строителство.

“СИ АР АЙ БЪЛГАРИЯ” ООД Ви предлага:

Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ

Директно подпомагане за растениевъдството и животновъдството - Презентация

Екологично насочени площи и зелени плащания-Презентация

СДРУЖЕНИЯТА НА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В АВСТРИЯ ПОМАГАТ НА МАЛКИТЕ ФЕРМИ

Анализ на цените на агнешко месо за периода 2- 8 януари 2014 г

Анализ на цените на агнешко месо за периода 11-18 декември 2013 г

Анализ на цените на агнешко месо за периода 4-11 декември 2013 г

Анализ на цените на агнешко месо за периода 27 ноември-04 декември 2013 г

Анализ на цените на агнешко месо за периода 20 -27 ноември 2013 г

Анализ на цените на агнешко месо за периода 13 -20 ноември 2013 г

Анализ на цените на агнешко месо за периода 6 -13 ноември 2013 г

Анализ на цените на агнешко месо за периода 30 октомври -6 ноември 2013 г

Анализ на цените на агнешко месо за периода 23-30 октомври 2013 г

Анализ на цените на агнешко месо за периода 16- 23 октомври 2013 г

АГНЕШКО МЕСО СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 11 - 18 СЕПТЕМВРИ 2013 г

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. (разработена от Бизнес-научния съвет към МЗХ)

Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 31.07.2013 г.

Ситуационно-перспективен анализ на пшеница и ечемик 2012 - 2013 година

Анализ на цените на агнешкото месо за периода 4 – 11 септември 2013 г.

Анализ на цените на агнешкото месо за периода 21 – 28 август 2013 г.

Анализ на цените на агнешкото месо за периода 7 – 14 август 2013 г

Анализ на цените на агнешкото месо за периода 31 юли – 7 август 2013 г.

Анализ на цените на агнешкото месо за периода 24 – 31 юли 2013 г.

Актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по мерките по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., за календарната 2013 г.

Информация за изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., към 01.06.2013 г.

Анализ на цените на агнешкото месо за периода 17 – 24 юли 2013 г.

Анализ на цените на агнешкото месо за периода 10 – 17 юли 2013 г

ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, ОВЦЕ И СВИНЕ

Списък на одобрените предприятия за странични животински продукти, одобрени съгласно

Списък на одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход със страните членки, отговарящи на Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС

Месни продукти - СЕКЦИЯ VІ

Евгения Митрова: Дирекция “Растениевъдство”, МЗХ Източници на финансова подкрепа за сектор Растениевъдство.

Организации производители

Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз

Закон за защита на растенията

Закон за защита на животните

Закон за храните

ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните

Преход от зимно към лятно хранене тънък и важен момент.

График по дати и градове на семинарите, които ще се проведат за Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и бъдещето на ОСП- нови възможности за фермерите по стълб ІІ

Кратък анализ на седмичната справка за средните цени на агнешко месо за периода 18-25 януари 2012 г.

Подпомагане за сектор земеделие през 2012 г. -1 258 130 243 лева

Цел на проверките Основната цел на проверките на място е да провери фактите, на които се базират плащанията към кандидата.

Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

ЗАКОН за собствеността и ползуването на земеделските земи

ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители

ЗАКОН за опазване на земеделските земи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 73/2009 НА СЪВЕТА от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селско- стопанска политика и за установяване на някои схеми

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Бизнес план за създаване на овцеферма

технологии на храненето в овцевъдството

Агнилна кампания – грижи за новородените

ДОБРОКАЧЕСТВЕНОТО СЕНО И КОНЦЕНТРАТТА СА ИДЕАЛНОТО МЕНЮ ЗА ШИЛЕТАТА И ДЗВИЗКИТЕ

Организация и провеждане на агнилната кампания

Люцерната високобелтъчна храна

Икономически ефект носи и по-ранното отбиване на агнетата и получаването на повече мляко от овцете майки

Изисквания към храненето на високомлечните и месодайни животни Проф. д-р Трифон Дарджонов

ПЕЧАЛБАТА В МОДУЛНАТА СЕМЕЙНА ФЕРМА ЗАВИСИ КАКТО ОТ НАПРАВЛЕНИЕТО, ТАКА И ОТ БРОЯ НА ЖИВОТНИТЕ

Основи на храненето Упражнение 1 Веенде анализ (общ зоотехнически)

АНАЛИЗ НА КРИТИЧНИЯ ОБЕМ НА ПРИХОДИТЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ ВЪВ ФЕРМАТА

ДЕЙНОСТ ПРИ АВАРИИ, ЗЛОПОЛУКИ MЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Продукти и схеми за обезпаразитяване в овцевъдството

Профилактика при основни заболявания на овцете

Особености при размножаването на овце

Календар на заплождане при животните

Иконимически ефект от 1 и 2 агнета

Избор на овце за месо

Технологичен проект за отглеждане на 50 броя овце(плевенски черноглави)

Лекуване на ентероксемиите

Инструкция за заплождане на овцете